Certificering

Geschoold en gecertificeerd

Bij coaching, counseling etc mag je bepaalde kwaliteit verwachten. Al jaren ben ik gecertificeerd bij onderstaande instanties......enz enz

BSPW

De Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk / BPSW is dé beroepsvereniging van maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogen. Ook andere beroepsgroepen in sociaal werk zijn van harte welkom. Leden houden zich aan de Beroepscode en zijn hieraan toetsbaar. De BPSW werkt nauw samen met hogescholen, opleidingsinstituten, kennisinstituten, lectoraten, hoogleraren en het beroepsregister Registerplein (voorheen BAMw) De leden zijn actief in functiegroepen die onder andere werksector specifieke functiebeschrijvingen en competenties ontwikkelen.

Eagala

Het EAGALA Model is een onderscheidend ervaringsgericht raamwerk ontworpen om clienten de ruimte te laten ontdekken, te leren en te groeien van de paard-menselijke relatie. Bekend als het paarden-ondersteunde leren, is het EAGALA Model de wereldwijde standaard voor professionals.